Electroconvulsive therapy in the adolescent group case report
Arif Onder, Asli Surer Adanir, Yakup Dogan, Oznur Bilac, Canem Kavurma
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:201-204
PDF
Article No: 8   Article Type :  Case Report
Electroconvulsive therapy (ECT) is an effective method for the treatment of mental illnesses. Use of ECT in children and adolescents is rare although studies have shown equal efficacy as in adults with lower rate and severity of adverse effects. This paper discussed the impact of ECT usage in three adolescent patients who were diagnosed with several disorders and refractory to other treatment modalities. It was observed that all three adolescents benefited from the treatment with few adverse effects. If resistance to other modalities exists in adolescent patients, ECT should be considered and applied; and if not applicable, the patient should be referred to the centers where it is applied. In addition, we believe that such efforts that help clinicians increase their knowledge and experience on ECT and promote the conditions to implement ECT in child and adolescent psychiatry clinics will be useful.
Keywords : Adolescent, electroconvulsive therapy, treatment refractory
Ergen grupta elektrokonvulsif tedavi kullanımı olgu sunumu
PDF
Makale No: 8   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Elektrokonvulsif tedavi (EKT) ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan etkin bir tedavi yöntemidir. Yapılan çalışmalarda; çocuk ve ergenlerde erişkindekine eşit etki göstermesine, düşük yan etki sıklık ve şiddetine karşın çocuk ve ergen grupta EKT kullanımı nadirdir. Bu makalede çeşitli hastalıklarla servisimize yatan diğer tedavilere dirençli üç hastada EKT kullanımının etkilerinden söz edilecektir. Her üç olgu da incelediğinde uygulanan tedaviden ergen grupta hastaların fayda gördüğü ve düşük derecede yan etki oluştuğu gözlemlenmiştir. Ergen grubunda diğer tedavilere direnç halinde EKT tedavisi seçenekler arasında değerlendirilmeli ve uygulanmalı, uygulanamadığı durumlarda hasta uygulanabilen merkezlere yönlendirilmelidir. Ayrıca klinisyenlerin de EKT konusunda bilgi ve deneyiminin arttırılması ve çocuk ve ergen psikiyatri kliniklerinde EKT yapılabilecek şartların sağlanmasına yönelik çalışmalar yararlı olacaktır.
Anahtar kelimeler : Ergen, elektrokonvulsif terapi, tedaviye direnç
REFERENCES
1.Singh A, Kar SK. How Electroconvulsive therapy works?: Understanding the neurobiological mechanisms. Clin Psychopharmacol Neurosci 2017; 15:210-221.

2.Grover S, Malhotra S, Varma S, Chakrabarti S, Avasthi A, Mattoo SK. Electroconvulsive therapy in adolescents: a retrospective study from north India. J ECT 2013; 29:122-126.

3.Bloch Y, Levcovitch Y, Bloch AM, Mendlovic S, Ratzoni G. Electroconvulsive therapy in adolescents: Similarities to and differences from adults. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001; 40:1332-1336.

4.Saatcioglu O, Tomruk NB. Practice of electroconvulsive therapy at the research and training hospital in Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43:673-677.

5.Lima NN, Nascimento VB, Peixoto JA, Moreira MM, Neto ML, Almeida JC, Vasconcelos CA, Teixeira SA, Júnior JG, Junior FT, Guimarães DD, Brasil AQ, Cartaxo JS, Akerman M, Reis AO. Electroconvulsive therapy use in adolescents: a systematic review. Ann Gen Psychiatry 2013; 12:17.

6.Rey JM, Walter G. Half a century of ECT use in young people. Am J Psychiatry 1997; 154:595-602.

7.Ghaziuddin N, Kutcher SP, Knapp P, Bernet W, Arnold V, Beitchman J, Benson RS, Bukstein O, Kinlan J, McClellan J, Rue D, Shaw JA, Stock S, Kroeger Ptakowski K; Work Group on Quality Issues; AACAP. Practice parameter for use of electroconvulsive therapy with adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004; 43:1521-1539.

8.Friedman RA, Leon AC. Expanding the black box - depression, antidepressants, and the risk of suicide. N Engl J Med 2007; 356:2343-2346.

9.Newman TB. A black-box warning for antidepressants in children? N Engl J Med 2004; 351:1595-1598.

10.Lambert M, Conus P, Eide P, Mass R, Karow A, Moritz, S, Golks D, Naber D. Impact of present and past antipsychotic side effects on attitude toward typical antipsychotic treatment and adherence. Eur Psychiatry 2004; 19:415-422.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.