Sleep-related eating disorder caused by zolpidem: case report and review of the literature
Carmen Maura Carrillo de Albornoz, Margarita Guerrero-Jiménez, Luis Gutiérrez-Rojas
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:195-200
PDF
Article No: 7   Article Type :  Case Report
Sleep-related eating disorder (SRED) is a status characterized by recurrent episodes of eating high caloric foods and sometimes even toxic products at the transition from night-time sleep to arousal. The case presented is secondary to treatment with zolpidem, a hypnotic whose prescription rate has increased worldwide over the past few years. The authors report a case of SRED caused by zolpidem with important repercussions on the sleep structure and quality of life of our patient. The night eating episodes ceased promptly with zolpidem discontinuation, the sleep structure improved and the day- and night-time consequences disappeared. As in very few reported cases of zolpidem-induced SREDs, our patient had been suffering from parasomnia for a long time before the diagnosis. Reaching an understanding of the mechanism producing this type of parasomnias can be a guide for choosing the candidate profile before starting a zolpidem treatment. Active exclusion of symptoms suggestive of SREDs in patients under zolpidem treatment can avoid a significant deterioration in the quality of life of our patients. To our knowledge, there are no data focusing on the risk of parasomnias as a function of the sedative-hypnotic agent chosen. Here we present a case that may help address this issue.
Keywords : Eating disorders, hypnotics, parasomnias, sleep disorders, zolpidem
Zolpidemin neden olduğu uyku ilişkili yeme bozukluğu: Olgu bildirimi ve literatür derlemesi
Makale No: 7   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Uyku ilişkili yeme bozukluğu (UİYB), gece uykusundan uyanmaya geçiş bölümünde tekrarlayan, yüksek kalorili gıdalar ve hatta bazen toksik ürünler yeme epizodları ile karakterize bir durumdur. Burada sunulan olgu, son yıllarda tüm dünyada reçetelenme oranları artan bir hipnotik ilaç olan zolpidem ile tedavi sonrasında meydana gelmiştir. Yazarlar, hastamızın uyku yapısı ve yaşam kalitesini önemli şekilde etkileyen ve zolpidemden kaynaklanan bir UİYB olgusu bildirmektedir. Gece yeme epizodları zolpidemin kesilmesiyle birlikte ani bir şekilde sonlanmış, uyku yapısı iyileşmiş ve gündüz ile gece olayları ortadan kalkmıştır. Zolpidem ile indüklenen çok az sayıda UİYB olgusunda bildirildiği üzere, bizim hastamız da tanıdan önce uzun bir süre boyunca parasomni yakınmasına sahiptir. Bu tip parasomnileri ortaya çıkaran mekanizmanın daha iyi anlaşılması, zolpidem tedavisine başlanacak aday hasta profilini belirlemede yol gösterici olabilir. Zolpidem tedavisi alan hastalarda UİYB’yi düşündüren belirtilerin aktif bir şekilde dışlanması hastalarımızın yaşam kalitesinde yaşanabilecek anlamlı bir kötüleşmeyi önleyebilir. Bildiğimiz kadarıyla, literatürde seçilen sedatif-hipnotik ajanın bir işlevi olarak parasomni riskine odaklanan bir veri yoktur. Biz bu yazıda ilgili konuyu ele alan bir olgu sunuyoruz.
Anahtar kelimeler : Yeme bozuklukları, hipnotikler, parasomniler, uyku bozuklukları, zolpidem
REFERENCES
1.Hollingworth SA, Siskind DJ. Anxiolytic, hypnotic and sedative medication use in Australia. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010; 19:280-288.

2.García del Pozo J, de Abajo Iglesias FJ, Carvajal Garcia-Pando A, Montero Corominas D, Madurga Sanz M, García del Pozo V. The use of anxiolytic and hypnotic drugs in Spain (1995-2002). Rev Esp Salud Publica 2004; 78:379-387. (Spanish)

3.Simó Mi-ana J. Use of prescription drugs in Spain and Europe. Aten Primaria 2012; 44:335-347. (Spanish)

4.Health Ministry. National plan about Drugs. Survey about alcohol and drugs in general Spanish population: EDADES 2011-2012.

5.Morgenthaler TI, Silber MH. Amnestic sleep-related eating disorder associated with zolpidem. Sleep Med 2002; 3:323-327.

6.Najjar M. Zolpidem and amnestic sleep related eating disorder. J Clin Sleep Med 2007; 3:637-638.

7.American Academy of Sleep Medicine. The international classification of sleep disorders: diagnostic and coding manual. Second ed. Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine 2005: XVIII, 297.

8.Schenck CH, Hurwitz TD, Bundlie SR, Mahowald MW. Sleep-related eating disorders: polysomnographic correlates of a heterogeneous syndrome distinct from daytime eating disorders. Sleep 1991; 14:419-431.

9.Winkelman JW, Herzog DB, Fava M. The prevalence of sleep-related eating disorder in psychiatric and non-psychiatric populations. Psychol Med 1999; 29:1461-1466.

10.Parrino L, Halasz P, Tassinari CA, Terzano MG. CAP, epilepsy and motor events during sleep: the unifying role of arousal. Sleep Med Rev 2006; 10:267-285.

11.Vetrugno R, Manconi M, Ferini-Strambi L, Provini F, Plazzi G, Montagna P. Nocturnal eating: sleep-related eating disorder or night eating syndrome? A videopolysomnographic study. Sleep 2006; 29:949-954.

12.Birketvedt GS, Florholmen J, Sundsfjord J, Osterud B, Dinges D, Bilker W, Stunkard A. Behavioral and neuroendocrine characteristics of the night-eating syndrome. JAMA 1999; 282:657-663.

13.Le Bon O, Neu D. Total absence of recall of discussion occurred shortly after ingestion of 10 mg zolpidem. Pharmacopsychiatry 2009; 42:126-127.

14.Filizola M, Harris DL, Loew GH. Benzodiazepine-induced hyperphagia: development and assessment of a 3D pharmacophore by computational methods. J Biomol Struct Dyn 2000; 17:769-778.

15.Tsai MJ, Tsai YH, Huang YB. Compulsive activity and anterograde amnesia after zolpidem use. Clin Toxicol 2007; 45:179-181.

16.FDA requests label change for sleep disorder drug products. FDA News, March 14, 2007.

17.Chiang A, Krystal A. Report of two cases where sleep related eating behavior occurred with the extended-release formulation but not the immediate-release formulation of a sedative-hypnotic agent. J Clin Sleep Med 2008; 4:155-156.

18.Hoque R, Chesson AL Jr. Zolpidem-induced sleepwalking, sleep related eating disorder, and sleep-driving: fluorine-18-flourodeoxyglucose positron emission tomography analysis, and a literature review of other unexpected clinical effects of zolpidem. J Clin Sleep Med 2009; 5:471-476.

19.Dang A, Garg G, Rataboli PV. Zolpidem induced Nocturnal Sleep-Related Eating Disorder (NSRED) in a male patient. Int J Eat Disord 2009; 42:385-386.

20.Miranda M, Seijas D, Castillo JL, Pérez JC. Zolpidem induced sleep related eating disorder. Rev Med Chil 2010; 138:1067-1069. (Spanish)

21.Yun CH, Ji KH. Zolpidem-induced sleep-related eating disorder. J Neurol Sci 2010; 288:200-201.

22.Pérez-Díaz H, Iranzo A, Santamaría J. Zolpidem-induced sleep-related behavioural disorders. Neurología (English Edition) 2010; 25:491-497.

23.Nzwalo H, Ferreira L, Peralta R, Bentes C. Sleep-related eating disorder secondary to zolpidem. BMJ Case Rep 2013; 2013.

24.Kim HK, Kwon JT, Baek J, Park DS, Yang KI. Zolpidem-induced compulsive evening eating behavior. Clin Neuropharmacol 2013; 36:173-174.

25.Park YM, Shin HW. Zolpidem induced sleep-related eating and complex behaviors in a patient with obstructive sleep apnea and restless legs syndrome. Clin Psychopharmacol Neurosci 2016; 14:299-301.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.