Distinguishing circumscribed behavior in an adolescent with Asperger syndrome from a pedophilic act: a case report
Armagan Aral, Gokce Nur Say, Mirac Baris Usta
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:102-106
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Several case reports in the literature mention sexual offenses committed by patients with Asperger syndrome. There are no clear data in the literature to distinguish circumscribed behavior from actions resulting from sexual arousal. In this case, we had to assess the criminal responsibility of an adolescent girl diagnosed with Asperger syndrome according to DSM-5 who had been charged with possession of child pornography and sharing this material on social media. This case is a reminder that circumscribed behavior in Asperger syndrome may cause forensic incidents or misunderstandings. When evaluating sexual offenses, it is critical to receive a detailed history of sexual development, the motives of actions, and social-sexual knowledge in order to distinguish circumscribed behavior from sexually deviant behaviors.
Keywords : Asperger syndrome, circumscribed behavior, pedophilia
Asperger sendromlu ergende sınırlı ilgi örüntüsünün pedofili davranışından ayırt edilmesi: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Literatürde; Asperger sendromlu hastalar tarafından işlenen birçok cinsel suç bildirimi göze çarpmaktadır. Yapılan veri tabanı araştırmasına göre sınırlı ilgi alanı ve cinsel uyarım sonucu oluşan davranışın ayırıcı tanısına yönelik yayın sayısı oldukça azdır. Bu olguda, işlediği iddia edilen çocuk pornografisi kullanma ve sosyal medyada paylaşma suçu ile ilgili olarak, DSM-IV’e göre Asperger sendromu tanılı kız ergen için cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı hakkında karar verilmesi istenmiştir. Bu olgu, Asperger sendromunda sınırlı ilgi alanlarının adli sorunlara ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebileceğine dikkat çekmektedir. Cinsel suçları değerlendirirken sınırlı ilgi alanına ilişkin davranışı, cinsel sapkın davranıştan ayırt etmek için; cinsel gelişim, davranış üzerindeki motivasyon ve sosyal-cinsel bilgi hakkında ayrıntılı öykü elde etmek önemlidir.
Anahtar kelimeler : Asperger sendromu, sınırlı ilgi alanı, pedofili
REFERENCES
1.Realmuto GM, Ruble LA. Sexual behaviors in autism: problems of definition and management. J Autism Dev Disord 1999; 29:121-127.

2.Sevlever M, Roth ME, Gillis JM. Sexual abuse and offending in autism spectrum disorders. Sex Disabil 2013; 31:189-200.

3.Milton J, Duggan C, Latham A, Egan V, Tantam D. Case history of co-morbid Asperger’s syndrome and paraphilic behaviour. Med Sci Law 2002; 42:237-244.

4.Bozkurt A. Paraphilias. In Koroglu E (editor). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. edition (DSM-5). Ankara: Physicians’ Publishing Union, 2013, 957-986. (Turkish)

5.Hellemans H, Roeyers H, Leplae W, Dewaele T, Deboutte D. Sexual behavior in male adolescents and young adults with autism spectrum disorder and borderline/mild mental retardation. Sex Disabil 2010; 28:93-104.

6.Ashley S. The Asperger’s Answer Book: The Top 300 Questions Parents Ask: Naperville, IL: Sourcebooks, Inc., 2006, 122-128.

7.Attwood T, Hénault I, Dubin N. The autism spectrum, sexuality and the law: What every parent and professional needs to know: Jessica Kingsley Publishers, 2014, 157-162.

8.Brown-Lavoie SM, Viecili MA, Weiss JA. Sexual knowledge and victimization in adults with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2014; 44:2185-2196.

9.Higgs T, Carter AJ. Autism spectrum disorder and sexual offending: responsivity in forensic interventions. Aggress Violent Behav 2015; 22:112-119.

10.Mahoney MJ. Asperger’s syndrome and the criminal law: the special case of child pornography. http://www.harringtonmahoney.com/content/Publications/AspergersSyndromeandtheCriminalLawv26.pdf. Accessed April 15, 2017.

11.Tantam D. Psychological disorder in adolescents and adults with Asperger syndrome. Autism 2000; 4:47-62.

12.Mouridsen SE. Current status of research on autism spectrum disorders and offending. Res Autism Spectr Disord 2012; 6:79-86.

13.Bradford JM. The paraphilias, obsessive compulsive spectrum disorder, and the treatment of sexually deviant behaviour. Psychiatr Q 1999; 70:209-219.

14.Haskins BG, Silva JA. Asperger’s disorder and criminal behavior: forensic- psychiatric considerations. J Am Acad Psychiatry Law 2006; 34:374-384.

15.Mogavero MC. Autism, sexual offending, and the criminal justice system. J Intellect Disabil Offending Behav 2016; 7:116-126.

16.Steel C. The Asperger’s defence in digital child pornography investigations. Psychiatr Psychol Law 2016; 23:473-482.

17.Barry-Walsh JB, Mullen PE. Forensic aspects of Asperger’s Syndrome. J Forens Psychiatry Psychol 2004; 15:96-107.

18.Katz N, Zemishlany Z. Criminal responsibility in Asperger’s Syndrome. Isr J Psychiatry Relat Sci 2006; 43:166-173.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.