A little known topic misophonia: two case reports
Cicek Hocaoglu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:89-96
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report
Misophonia is defined as hate of sound. It is characterized with intense emotional reactions like anger, anxiety, or disgust to and avoidance behavior from special sounds such as mouth sounds while eating or chewing gum, nasal sounds like breathing, smelling or blowing or some other sounds done with fingers like playing with a pen, writing or drumming on the table, especially, made by other people. Misophonia has never been present in any of the psychiatric classification systems. Some authors suggest that misophonia should be regarded as a new mental disorder. There is limited information about misophonia. Only few cases of misophonia have been reported. The causes of misophonia, risk factors, the relationship between mental disorders and treatment of misophonia are not fully known. Misophonia is a recently described, poorly understood and neglected condition. Future studies will focus on investigating the epidemiology, phenomenology, neurophysiology, and treatment of the misophonia. Two cases of women who had complaints of misophonia are presented in this study. Principles of diagnosis and treatment in this kind of patients are discussed in our case report.
Keywords : Diagnosis, mental disorders, misophonia
Az bilinen bir konu misophonia: İki olgu sunumu
PDF
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Misophonia sesten nefret etme olarak tanımlanır. Özellikle diğer insanlar tarafından yapılan ağız (yemek yerken çıkan sesler, çiklet çiğneme), burun sesleri (nefes alma, koklama, üfleme) ya da parmaklarla (kalemle oynama, yazı yazma, masaya vurma) gibi özel seslere yoğun duygusal reaksiyonlarla (örneğin öfke, kaygı, tiksinti) ve kaçınma davranışı ile karakterizedir. Mizofoni günümüzde psikiyatrik sınıflandırma sistemlerinden hiçbirinde yer almamıştır. Bazı yazarlar, mizofoninin yeni bir psikiyatrik bozukluk olarak görülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Mizofoni ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Sadece birkaç mizofoni vakası bildirilmiştir. Mizofoni nedenleri, risk faktörleri, diğer ruhsal bozukluklarla ilişkisi ve tedavi yaklaşımları tam olarak bilinmemektedir. Yakın zamanda tanımlanan mizofoni, iyi anlaşılmayan ve ihmal edilen bir durumdur. Gelecekteki çalışmalar, mizofoninin epidemiyolojisi, fenomenolojisi, nörofizyolojisi ve tedavisinin araştırılması üzerine odaklanacaktır. Bu çalışmada mizofoni yakınmaları olan iki kadın olgu sunulmuştur. Olgu sunumumuzda bu tür hastalarda tanı ve tedavi ilkeleri tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler : Tanı, ruhsal bozukluklar, mizofoni
REFERENCES
1.Jastreboff MM, Jastreboff PJ. Components of decreased sound tolerance: hyperacusis, misophonia, phonophobia. ITHS News Lett 2001; 2:5-7.

2.Cavanna AE, Seri S. Misophonia: current perspectives. Neuropsychiatr Dis Treat 2015; 11:2117-2123.

3.Cavanna AE. What is misophonia and how can we treat it? Expert Rev Neurother 2014; 14:357-359.

4.Edelstein M, Brang D, Rouw R, Ramachandran VS. Misophonia: physiological investigations and case descriptions. Front Hum Neurosci 2013; 7:296.

5.Dozier TH. Etiology, composition, development and maintenance of misophonia: a conditioned aversive reflex disorder. Psychological Thought 2015; 8:114-129.

6.Taylor S. Misophonia: a new mental disorder? Med Hypotheses 2017; 103:109-117.

7.Schröder A, Vulink N, Denys D. Misophonia: diagnostic criteria for a new psychiatric disorder. PLoS One 2013; 8:e54706.

8.Wu MS, Lewin AB, Murphy TK, Storch EA. Misophonia: incidence, phenomenology, and clinical correlates in an undergraduate student sample. J Clin Psychol 2014; 70:994-1007.

9.Schröder A, van Wingen G, Vulink NC, Denys D. Commentary: the brain basis for misophonia. Front Behav Neurosci 2017; 11:111.

10.Kumar S, Tansley-Hancock O, Sedley W, Winston JS, Callaghan MF, Allen M. Cope TE, Gander PE, Bamiou DE, Griffiths TD. The brain basis for misophonia. Curr Biol 2017; 27:527-533.

11.Schwartz P, Leyendecker J, Conlon M. Hyperacusis and misophonia: the lesser-known siblings of tinnitus. Minn Med 2011; 94:42-43.

12.Ferreira GM, Harrison BJ, Fontenelle LF. Hatred of sounds: misophonic disorder or just an underreported psychiatric symptom? Ann Clin Psychiatry 2013; 25:271-274.

13.Jacot CR, Eric T, Sentissi O. Misophonia or aversion to human sound: a clinical illustration. Rev Med Suisse 2015; 11:466-469.

14.Bruxner G. ‘Mastication rage’: a review of misophonia - an under-recognised symptom of psychiatric relevance? Australas Psychiatry 2016; 24:195-197.

15.Blegvad-Nissen C, Thomsen PH. Misophonia is a neglected disorder. Ugeskr Laeger 2015; 177:V04150309. (Danish)

16.Vidal C, Vidal ML, Alvarenga-Lage MJ. Misophonia: case report. Eur Psychiatry 2017; 41(Suppl.):644.

17.Kluckow H, Telfer J, Abraham S. Should we screen for misophonia in patients with eating disorders? A report of three cases. Int J Eat Disord 2014; 47:558-561.

18.Rouw R, Erfanian M. A Large-Scale Study of Misophonia. J Clin Psychol 2017; 74:453-479.

19.Zhou X, Wu MS, Storch EA. Misophonia symptoms among Chinese university students: Incidence, associated impairment, and clinical correlates. J Obsessive Compuls Relat Disord 2017; 14:7-12.

20.Jastreboff PJ, Jastreboff MM. Treatments for decreased sound tolerance (hyperacusis and misophonia). Semin Hear 2014; 35:105-120.

21.Schröder AE, Vulink NC, van Loon AJ, Denys DA. Cognitive behavioral therapy is effective in misophonia: an open trial. J Affect Disord 2017; 217:289-294.

22.Schneider RL, Arch JJ. Letter to the editor: potential treatment targets for misophonia. Gen Hosp Psychiatry 2015; 37:370-371.

23.Bernstein RE, Angell KL, Dehle CM. A brief course of cognitive behavioural therapy for the treatment of misophonia: a case example. Cognitive Behaviour Therapist 2013; 6:10-13.

24.McGuire JF, Wu MS, Storch EA. Cognitive-behavioral therapy for 2 youths with misophonia. J Clin Psychiatry 2015; 76:573-574.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.